thể loại

xin vui lòng chờ ...

CâuNgười phiên dịchSố lần xem
tôi không giỏi tiếng trung, nhưng tôi đủ hiểu những gì anh ấy nói.fooflash94
tom có quyền bầu cử.trieuho91
căn nhà tôi đang ở không lớn lắm.trieuho22
bây giờ tôi rất vui.trieuho19
tôi chỉ làm theo những gì tôi đã được yêu cầu.trieuho26
người ta đã mất nhiều năm để xây nó.ngocdaothanh152
số phòng của tôi là số nào?autuno180
tôi đã làm theo quyết định của mình.khungla22
tôi đã bị cơn nóng làm ảnh hường.khungla23
tiu bendo ne gluecas.rao65
chúng tôi không ngủ được vì ồn quá.monodioo625
tôi phải đi ngủ.evaz596
danh sách ngôn ngữ
© 2012 - 2015 All rights reserved. Created by Nolan Ritchie