thể loại

xin vui lòng chờ ...

CâuNgười phiên dịchSố lần xem
tôi không giỏi tiếng trung, nhưng tôi đủ hiểu những gì anh ấy nói.fooflash75
tom có quyền bầu cử.trieuho86
căn nhà tôi đang ở không lớn lắm.trieuho19
bây giờ tôi rất vui.trieuho19
tôi chỉ làm theo những gì tôi đã được yêu cầu.trieuho14
người ta đã mất nhiều năm để xây nó.ngocdaothanh149
số phòng của tôi là số nào?autuno167
tôi đã làm theo quyết định của mình.khungla14
tôi đã bị cơn nóng làm ảnh hường.khungla23
tiu bendo ne gluecas.rao58
chúng tôi không ngủ được vì ồn quá.monodioo592
tôi phải đi ngủ.evaz562
danh sách ngôn ngữ
© 2012 - 2015 All rights reserved. Created by Nolan Ritchie